Zamknij
www.Autokar24.pl     |     Serwis samorządowy PAP     |     Kursy walut     |     Pogoda     |     

Orkiestra Dęta OSP

 

RYS HISTORYCZNY ORKIESTRY DĘTEJ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

W GACI


     Na posiedzeniu Zarządu OSP w Gaci w dniu 21 marca 1959r. Zostaje podjęta uchwała w sprawie zorganizowania orkiestry dętej. Cała organizacja, a szczególnie Zarząd mocno byli zajęci budową własnego domu „Domu Strażaka” i staraniami o pozyskanie odpowiedniego sprzętu. W latach 1975-1980 przystąpiono do rozbudowy naszego domu, co było bardzo kosztowne i trudne. W związku z tym sprawę orkiestry przesunięto na późniejszy termin.

Na posiedzeniu OSP w dniu 2 kwietnia1987r. Prezes OSP zgłasza propozycję powstania orkiestry w formie uchwały, która zostaje jednogłośnie przyjęta. W późniejszym czasie rozpoczęła się akcja, która miała na celu pozyskiwanie instrumentów, ponieważ orkiestra nie dysponowała ani jednym. W ramach dotacji w wysokości 50% udało się zgromadzić odpowiednią ilość instrumentów i można było rozpocząć tak długo oczekiwane próby. Na początku było bardzo trudno znaleźć chętnych, którzy chcieliby grać. Ale w znalezieniu ich pomógł proboszcz ks. Stanisław Biegaj, który w czasie ogłoszeń parafialnych powiedział, że są poszukiwani muzycznie uzdolnieni ludzie. Zgłosiło się mnóstwo chętnych, a niektórzy z nich grają do dziś.

W dniu 26 marca 1989r. Na Święta Wielkanocne podczas uroczystej Mszy Świętej orkiestra zagrała po raz pierwszy. Od miesiąca lutego 1990r. do końca 1994r., orkiestrą kieruje jako kapelmistrz pan Tadeusz Pecka, a od marca 1995r. Kapelmistrzem jest pan mgr Roman Pelc.

Orkiestra swoim graniem uświetnia rokrocznie wszystkie ważne uroczystości religijne, korporacyjne i zwyczajowe.

Za wielki zaszczyt i wyróżnienie uważa się udział orkiestry w obsłudze muzycznej dwóch pielgrzymek Papieskich do Ojczyzny (2.VI.1991r.; 10.VI.1997r.).

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w dniach 21-23 września 2007r. Orkiestra udała się w ramach wymiany kulturalnej w swoją pierwszą zagraniczną podróż na Ukrainę do Mościsk, Lwowa i Drohobycza.

27 października na zaproszenie pani Teresy Teterycz zespół zapewnił oprawę muzyczną uroczystości V-lecia Polskiej Szkoły Średniej Nr 3 w Mościskach i przekazaniu sztandaru placówce.

Zaznaczyć należy, że z okazji 90-tej rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski zespół uczestniczył w wielkim koncercie zorganizowanym przez Zarząd Główny ZOSP RP na Rynku Krakowskim w dniu 6 września 2008r., a 11 listopada 2008r. W Rzeszowie zapewniał oprawę muzyczną wojewódzkich obchodów tej rocznicy.

Orkiestra systematycznie uczestniczy w przeglądach organizowanych przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej na szczeblu wojewódzkim powiatowym i regionalnym oraz w miarę możliwości w przeglądach i konkursach organizowanych na terenie Podkarpacia, zdobywając czołowe miejsca oraz liczne wyróżnienia i nagrody.

W okresie tych 20 lat orkiestra wystąpiła 426 razy i prezentuje wspaniały dorobek muzyczny. Obecnie liczy 35 członków z czego 14-tu członków to młodzież. Działalność orkiestry opiera się wyłącznie na bezinteresownej pracy społecznej muzyków, głównie amatorów oraz bardzo dobrej pracy z całym zespołem Kapelmistrza.

Od lipca 2001r. wraz z Orkiestrą występują grupy choreograficzne dziewcząt z Domu Kultury w Gaci, w skład których wchodzą uczennice i absolwentki Gimnazjum i Szkoły podstawowej w Gaci, a ich opiekunem jest Lucyna Skawina.

Wyrażam nadzieję że nasza orkiestra będzie nadal nieść ludziom radość, a Bogu chwałę, przez co będzie skromnym wkładem w rozwój i kultywowanie naszej polskiej kultury muzycznej.

Działalność orkiestry to przecież wypełnienie powinności statutowych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. W rozdziale zadań i obowiązków naszego Statutu napisano: „ratowanie mienia i życia ludzkiego”, „prowadzenie działalności społeczno- wychowawczej i kulturowej”.

Te zadania staramy się realizować jak tylko najlepiej potrafimy.

Stanisław Zając 

 

KALENDARIUM ORKIESTRY DĘTEJ OSP W GACI

 

26.03.1989 – Niedziela Wielkanocna – pierwszy okoliczny występ orkiestry

04.05.1989 – Dzień Strażaka, poświęcenie sztandaru, koncert orkiestry

25.05.1989 – Udział w obchodach Bożego Ciała

15.08.1989 – Uroczystość odpustowa, grano pieśni patriotyczne


27.01.1990 – Pierwsze odznaczenia członków orkiestry

luty 1990 – powołanie nowego kapelmistrza – Tadeusza Techa

24.06.1990 – Dynów-Przegląd Wojewódzki Strażackich Orkiestr Dętych - II miejsce

25.11.1990 - Św. Cecylia – patronka muzyków – msza „pieśni patriotyczne”

 

Orkiestra od daty założenia do dnia dzisiejszego swoimi występami tradycyjnie uświetnia święta kościelne (Wielkanoc, Boże Ciało, Odpusty Parafialne,M.B. Zielnej, Święto Zmarłych, Boże Narodzenie) jak też rocznice państwowe( 3 Maj,Święto Odzyskania Niepodległości), uroczystości lokalne( Gminne Zawody Sportowe, Dożynki,Jasełka, Dzień Patrona, Dzień Strażaka, Zebrania OSP i wiele innych) oraz ważniejsze wydarzenia w życiu społeczności gminy i gmin sąsiednich(śluby, pogrzeby itp.)


04.05.1991 – Ogólnopolska pielgrzymka strażaków i orkiestry do Częstochowy

02.06.1991 – Udział orkiestry w uroczystej mszy świętej odprawionej przez Papieża Jana Pawła II w Rzeszowie


31.05.1992 – Przegląd Wojewódzki strażackich orkiestr dętych w Siennowie – I miejsce

28.06.1992 – Busko-Zdrój – Międzywojewódzki Przegląd Orkiestr – III miejsce


25.07.1993 – Uroczyste obchody 50-tej rocznicy Pacyfikacji wsi Gać

12.02.1994 – Jubileusz 5-lecia działalności orkiestry


03.03.1995 – Powołanie nowego kapelmistrza – Romana Pelc

07.05.1995 – Wojewódzki Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych w Pruchniku- I miejsce


02.06.1996 – Sandomierz – Regionalny Przegląd Orkiestr Strażackich III miejsce

10.06.1997 – Krosno – pielgrzymka Ojca świętego- orkiestra sprawuję oprawę muzyczną mszy

22.06.1997 – Kańczuga IX-Wojewódzki Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych - I miejsce

23-25.1997 – Bielsko-Biała 14-ty Ogólnopolski Festiwal Strażackich Orkiestr Dętych miejsce


24.05.1998 – Koncert w Horyńcu Zdroju

30.05.1998 – Busko-Zdrój – Regionalny Przegląd Orkiestr - V miejsce

14.06.1998 – Kolbuszowa - III Wojewódzki Turniej Orkiestr Dętych – I miejsce


06.06.1999 – Dni Sieniawy – koncert

04.07.1999 – koncert na festynie charytatywnym w Łańcucie

12.09.1999 – I Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP w Besko koło Sanoka - II miejsce


18.05.2000 – Wadowice – 80 rocznica urodzin Papieża – koncert

21.05.2000 – Krasnystaw – Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych – II miejsce

02.07.2000 – Udział w koncercie charytatywnym w Łańcucie

10.09.2000 – Zaczernie - 95 lecie OSP


05.05.2001 – Przemyśl – Wojewódzkie Święto Dnia Strażaka

24.06.2001 – Sośnica – 50-lecie OSP

08.07.2001 – Pruchnik – II Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych i pierwszy występ Mażoretek

14.10.2001 – Załęże 90-lecie OSP


26.05.2002 – Lubartów - VIII Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych - III miejsce

02.06.2002 - Cieszanów - Międzypowiatowy Przegląd Orkiestr Dętych I miejsce

24.08.2002 – Przemyśl - uroczystość Nawiedzenia M.B. Częstochowskiej

15.09.2002- Nadanie Imienia Ks. Bronisława Markiewicza Gimnazjum w Gaci


12.01.2003 – Łańcut - koncert Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

04.05.2003 – Kalwaria Pacławska „Dzień Strażaka”

11.05.2003 – Horyniec. Powiatowa pielgrzymka strażaków

27 – 29.06.2003 – Warszawa XVII Ogólnopolski Festiwal Strażackich Orkiestr Dętych

24.09.2003 – Gać – dożynki powiatowe

11.11.2003 – Przeworsk – Święto Odzyskania Niepodległości


07.02.2004- 15-lecie Orkiestry Dętej OSP w Gaci

02.05.2004 – Białoboki – 100 lecie OSP

05.06.2004 – Lubartów – Regionalny Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych – I miejsce

06.06.2004 – Horyniec – Zdrój Międzypowiatowy Przegląd Orkiestr Dętych – I miejsce

27.06.2004 – Kolbuszowa IX Ogólnopolski Turniej Orkiestr Dętych – nagroda Marszałka województwa podkarpackiego

11.11.2004 – Przeworsk – Święto Odzyskania Niepodległości


07.05.2005 – Częstochowa V Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków

29.05.2005 – Rakszawa XXVIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej – występ z dwoma grupami Marżonetek

03.07.2005 – Żurawica IV Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych

10.07.2005- 100-lecie OSP w Gaci

28.08.2005 – Przeworsk – Archidiecezjalne Dożynki

10.09.2005 – Przemyśl – Kongres Eucharystyczny


28.05.2006 – Horyniec Zdrój 115 lecie OSP

03.06.2006 – Lubartów XI Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych OSP – II miejsce

06.06.2006- Lubartów- Regionalny Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych

11.06.2006 – Tryńcza V Międzypowiatowy Przegląd Orkiestr Dętych

15.06.2006 – Przemyśl – Boże Ciało


03.06.2007 – Tyczyn Krajowy Konkurs Orkiestr Dętych – II miejsce

08 – 09.06.2007 – Krynica Zdrój XIX Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Dętych

28.07.2007 – Rzeszów – 25 – lecie Spółdzielni Mieszkaniowej

05.08.2007 – Mikulice – 80 – lecie OSP

21.09.2007 – Lwów – Cmentarz Orląt – pierwszy zagraniczny występ Orkiestry

27.10.2007 – Ukraina – Mościska – 5 lecie istnienia polskiej szkoły

 

12.04.2008 – Łańcut – 95 lecie BS w Łańcucie

26.04.2008 – Gać 100 – lecie KGW

04.05.2008- Kalwaria Pacławska- XIV Podkarpacka Pielgrzymka Straży Pożarnych

01.06.2008 – Krynica Zdrój XX Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych – II miejsce

08.06.2008 – Cieszanów – Międzypowiatowy Przegląd Orkiestr Dętych OSP – I miejsce

03.08.2008 – Przeworsk. Dzień Chleba

11.11.2008 – Rzeszów – Wojewódzkie Święto Odzyskania Niepodległości

 

31.05.2009 – Tyczyn. Dni Tyczyna. Konkurs Orkiestr Dętych OSP – I miejsce

21.06.2009 – Iwonicz – Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych

05.07.2009 – Dębów – 100 – lecie OSP

12.07.2009 – Miejsce Piastowe – Nadanie Imienia Patrona ks. B. Markiewicza Gminie Miejsce PiastoweGmina Gać
 • Bezpłatna pomoc prawna
 • czad
 • DORZECZE MLECZKI
 • Gacovia
 • GOPS
 • http://samorzad.pap.pl/
 • KRUS
 • Mikrioporady
 • Nordic Walking
 • Przedszkola
 • PUP Przeworsk
 • Razem dla Białobok
 • Stowarzyszenie
 • WFOŚiGW
 • Złobek w Gaci
Urząd Gminy Gać
Gać 275, 37-207 Gać, pow. przeworski, woj. podkarpackie
tel.: +48166411429, email: ug_gac@onet.pl
NIP: 794-16-85-583, Regon: 650900648
Nr konta: 25 9177 1018 2003 2000 0619 0001 Bank Spółdzielczy w Łańcucie Oddział w Gaci
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x